Trygga mobillån från Mobillån.se!

Ansök direkt om ett mobillån på upp till 40000 kr!

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 25000 kr idag!

Villkor - Lån | Villkor - Kontokredit | PersonuppgifterBehandling av personuppgifter

S & A Sverige AB 556678-2677, juni 2017


S & A tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Kredittagarens integritet och personuppgifter.

S & A behandlar Kredittagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till S & As samarbetspartners som till exempel fakturabolag eller inkassobolag. S & A har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation med Kredittagaren. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Genom att Kredittagaren accepterar villkoren ger Kredittagaren sitt samtycke till att S & A får behandla S & As uppgifter i enlighet med denna punkt.

Vill Kredittagaren ha information om vilka personuppgifter om henne/honom som S & A behandlar, anmäla att hon/han inte vill ha direktreklam eller begära att S & A rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska anmälan/förfrågan sändas per post till S & A.


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr. Ingen uppläggningsavgift eller andra avgifter eller kostnader tillkommer. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan