Istället för sms lån

Låna pengar från Mobillån

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 30000 kr idag!

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening – SKEF

Som konsument är det viktigt att man känner sig trygg när man väl bestämt sig för att låna pengar. Det finns många aktörer på snabblånsmarknaden idag som alla har olika förmånliga erbjudanden och som ibland lovar mer än vad de kan leverera. Som konsument kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till med sitt snabblån.

För att skapa en trygghet hos konsumenterna så har några av de största aktörerna idag gått ihop och skapat en förening som man kallar Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening – SKEF. Föreningen har som övergripande mål att verka för en sund och seriös konsumentkreditgivning samt arbeta för branschens goda anseende.

Medlemmarna i Svenska Konsumentkreditföretagen, SKEF, är själva aktörer på marknaden och jobbar med att skapa en sund och seriös marknad för korta konsumentkrediter. För att vara medlem i föreningen så måste man vara en seriös långivare som driver sin verksamhet långsiktigt samt ha etablerat sig på den svenska snabblånemarknaden.

Övriga kriterier för att få vara fullvärdig medlem i Svenska Konsumentkreditföretagens Ekonomiska Förening, är att man ska uppfylla de bestämda kapitalkrav som föreningen ansatt, samt genomgå en 6 månader lång karenstid där man som kreditgivare granskas löpande för att säkerställa att bolaget uppfyller föreningens stadgar och etiska regler. Medlemmen måste även vara registrerad hos Finansinspektionen eller inneha tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297).

Som medlem i SKEF så är man även skyldig att följa personuppgiftslagen, vilket gör att man som konsument kan känna sig ännu tryggare med företaget, och man vet att alla känsliga uppgifter behandlas på ett professionellt sätt.

Medlemmarna i Svenska Konsumentkreditföretagen är även skyldiga att arbeta aktivt för att minimera sina kreditrisker och jobba för att kunden aldrig ska ingå ett avtal som inte kan fullföljas. Man skall försäkra sig om kundens återbetalningsförmåga genom att hämta vägledning från konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1).

Ett professionellt bemötande och god service för kunden är också viktigt för att få bli medlem, man ska även se till att annonsering och marknadsföring är tydlig, korrekt och måttfull. Produkter och erbjudanden ska förklaras med ett lättbegripligt språk.

När krediter har getts så är det viktigt med tydlighet, medlemmens produkter ska vara tydligt utformade så att man har förutsättningar att förbättra kundens kortsiktiga likviditet, utan att räntor, kostnader eller andra förpliktelser riskerar att förvärra kundens skuldsituation eller återbetalningsmöjlighet.

Kundservice ska finnas hos medlemmen på vardagar mellan 09-16, så att konsumenten inte behöver vänta för länge på att få svar på sina frågor.

Vägledning mellan seriösa och oseriösa företag

Genom att visa upp SKEF:s logotyp på sin hemsida så visar företaget att man att är fullvärdig medlem i föreningen och att man uppfyller alla krav för detta. Detta bidrar till att konsumenten med trygghet kan välja en pålitlig långivare, som driver en seriös verksamhet och behandlar personuppgifter och annan känslig information på rätt sätt.

Svenska Konsumentkreditföretagen har också bildats för att förbättra branschens rykte, då det är en bransch som blivit hårt kritiserad i medier. Det finns idag över 40 smslåneaktörer på marknaden, vilket gör det svårt att skilja de seriösa aktörerna från de oseriösa. Med föreningens logotyp eller trygghetssigill på företagets hemsida så är det inget tvivel om att det är en seriös aktör.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-01-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se