Trygga mobillån från Mobillån.se!

Ansök direkt om ett mobillån på upp till 40000 kr!

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 25000 kr idag!

Effektiv ränta - För sms lån, mobillån och lån lika

Vid lån av pengar är det normala att det tillkommer en ränta. En ränta baseras på olika variabler. Dels hur länge ett lån skall gälla och dels på storleken på ett lån. En annan variabel som i många hänseenden kan vara svår att väga är risken för ett lån. Sedan måste man även ta med amortering i beräkningarna eftersom ett lån minskar vid varje amortering.

Eftersom lån kan se helt olika ut så kan det vara svårt att avgöra den faktiska kostnaden för ett lån. lån kan löpa på en månad, kvartal, år och så vidare, och därför kan det vara svårt att jämföra två olika lån med varandra för att se skillnad i kostnad för ränta för dessa lån.

Om vi utgår ifrån följande exempel:
Ett lån på 10 000 kronor, med löptid på ett år samt en ränta om 5 %. Det tillkommer en uppläggningsavgift på detta lån om 500 kronor.

Eftersom löptiden är ett år, och ränta per år är 5 % så kommer detta lån ha en periodränta som är densamma som årsränta, det vill säga 5 %.

Om vi räknar på effektiv ränta för ovan exempel så tar effektiv ränta även hänsyn till alla övriga omkostnader för ett lån. I detta fall uppläggningsavgiften om 500 kronor.

Om vi endast ser till ränta till exemplet ovan så verkar det som att denna ränta ligger på 5 %, men om vi räknar om detta till effektiv ränta, som även tar hänsyn till övriga kostnader så kommer vår ränta att bli 10 %.

Om vi nu stället utgår ifrån ovan exempel fast vi ändrar löptiden en aning:
Ett lån på 10 000 kronor, med en löptid om 6 månader till en ränta om 5 % samt en uppläggningsavgift om 500 kronor.
Omräknat till effektiv ränta för detta lån blir då 21 %.

Effektiv ränta kan i vissa fall ge en felaktig bild av kostnaden för ränta för vissa lån. Ju kortare löptid desto större blir felaktigheten. Det beror på att effektiv ränta ser till kostnaden för ränta under ett helt år, och ser således inte till en löptid som ett lån faktiskt har.


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr inkl. avgifter. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Det här är en högkostnadskredit Se detaljerad återbetalningsplan