Istället för sms lån

Låna pengar från Mobillån

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 30000 kr idag!

Kreditscoring

En kreditscoring är benämningen på att man inhämtar uppgifter om en persons ekonomiska kreditvärdighet. En kreditscoring bygger på en kreditupplysning men sätter ihop olika parametrar utifrån dels en kreditupplysning och dels från andra officiella uppgifter om en person.

Det kan bland annat vara uppgifter om civilstånd, adress, ålder, kön med mera. En kreditscoring, eller beräkningen av denna fungerar så att alla olika parametrar som en kreditscoring utgår ifrån får en viss poäng. Sätts sedan dessa parametrar samman så får man fram en totalpoäng vilket är den poäng som i Bliq AB fall styr utfallet av en låneansökan. Om en persons ansöker om ett lån och inte kommer upp över den lägsta gräns Mobillån har satt blir denna person ej heller godkänd för att ta få ett lån hos Mobillån. Vi anser att om en person inte kommer över gränsen har denna person heller inte de ekonomiska resurserna att sedan återbetala sitt lån inom utsatt tid. Kommer en person över vår uppställda gräns anser vi istället att personen har uppfyllt samtliga av våra krav på att i tid ha möjligheten att betala tillbaka sitt lån. När vi gjort en bedömning om att kunden har kreditvärdighet så betalas smslån ut till kund, dessa mikrolån betalas ut direkt till kundens bankkonto som uppgavs i ansökan för detta lån, att låna pengar från mobillån går således väldigt fort och oftast har kunden pengarna på kontot inom 15 minuter.

Eftersom en kreditscoring tar information från deklarationsunderlaget så kan en persons kreditvärdighet förändras från år till år. Det gör att en person som inte har blivit beviljad ett lån tidigare kan bli beviljad ett lån efter det att deklarationsunderlaget har uppdaterats med den senaste informationen. Samma sak fast omvänt gäller för en person som tidigare har blivit beviljad ett lån men har fått sämre förutsättningar ekonomiskt, denna kanske vid nästa tillfälle ej blir beviljad ett lån.

Mycket har skrivits om Bliq ABs smslån i media de senaste åren. En del som har skrivits har varit falskt och en del sant. När det kommer till diskussionen att göra kreditscoring på kunder som vill ansöka om lån så finns det tyvärr mindre seriösa företag i vår bransch som inte anser att det är viktigt att tänka på en persons ekonomiska situation. Vi har alltid ansett att det är av största vikt att våra kunder även har möjlighet att återbetala sina lånför att förhindra att de hamnar i ekonomiska bekymmer. Därför kontrollerar vi noggrant detta genom en kreditscoring innan en kund kan beviljas ett lån hos Mobillån, och det har vi gjort sedan vår första verksamma dag!

En annan aspekt att ta hänsyn till är att om vi skulle låna pengar till vem som helst så kan vi inte vara säkra på att vi får tillbaka våra lån. I det fallet sker en ömsesidig förlust för dels vår kund som ej kan betala och troligtvis hamnar i ekonomiska bekymmer hos kronofogden, och dels för oss då vi förlorar den summan kundens lån var på. Alltså är det viktigt att vi kontrollerar en persons kreditvärdighet så att vi kan undvika eventuella problem som dessa.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-01-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se