Trygga mobillån från Mobillån.se!

Ansök direkt om ett mobillån på upp till 40000 kr!

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 25000 kr idag!

Kredit

Kredit kommer från latinets credere vilket betyder ”tro på” och innebär att låta någon annan förfoga över en resurs (som exempelvis ett lån) som ges från en part, borgenär till en annan, gäldenär, där den mottagande parten, dvs en gäldenär, inte återgäldar en borgenär direkt vilket därav genererar en skuld som skall återgäldas vid ett senare tillfälle.

Alla förändringar i finansiellt kapital är ofta beroende av någon form utav kredit, medan att få kredit i sin tur ofta är beroende utav kreditvärdighet från den part som skall förfoga över de medel som har givits i lån. Ibland nekas en person eller ett företag kredit på grund av dålig kreditvärdighet. Företag erbjuder ofta kredit till kunder som en del av ett köpeavtal för att hjälpa en kund att finansiera sitt köp. Företag och organisationer som erbjuder kredit anställer ofta en kreditchef som sätter reglerna för alla krediter i företaget.

En gäldenär som tar emot en kredit betalar ofta en avgift till en borgenär för att få kredit och därefter betalar ofta en gäldenär en ränta för sin kredit. En kredit är som ovan nämnt något som skall betalas tillbaka vid ett senare tillfälle, den tid som är mellan att kredit ges till dess att en kredit skall betalas tillbaka kallas för kredittid eller ibland löptid. Denna löptid kan variera kraftigt mellan olika former utav krediter.
Exempelvis för bostadslån så kan en löptid vara många år, ibland ett 20 tal år innan detta lån skall betalas tillbaka. Under denna löptid betalar en gäldenär en ränta till en borgenär. I andra fall kan en löptid vara kortare, för mindre lån brukar ofta denna löptid minska och för vissa smålån eller mikrolån som de också kallas så kan en löptid vara så kort som 30 dagar. De lån som mobillån erbjuder har en löptid från 30 dagar, denna typ utav kredit eller lån kallas för sms-lån och är en form utav mikrolån, dvs minilån.


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr inkl. avgifter. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Det här är en högkostnadskredit Se detaljerad återbetalningsplan