Istället för sms lån

Låna pengar från Mobillån

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 30000 kr idag!

Upplysningskopia/omfrågandekopia

Mobillån har alltid för avsikt i att ligga i framkant när det gäller vad som anses vara god kreditgivningssed. Vår målsättning är att sätta våra kunder i första rummet och alltid erbjuda det bästa både när det gäller hög kvalitet på service och att fatta rättvisa kreditbeslut.

Konsumentkreditlagen

Från och med januari 2011 införs lagen som säger att en kreditgivare alltid måste göra en kreditkontroll innan en kredit kan beviljas. Detta är något vi välkomnar eftersom vi redan tillämpar denna rutin och har gjort så sedan en längre tid tillbaka. Vi hoppas att denna nya lag kommer ge branschen en ordentlig kvalitetshöjning och att vissa företag inte längre skall kunna bevilja en kredit utan att ha mätt kundens återbetalningsförmåga.

Förändringar i kreditupplysningslagen

Kreditupplysningsföretaget måste skicka ut en upplysningskopia/omfrågandekopia till alla kunder som omfrågas i en kreditupplysning.

Därmed gäller följande:

  • Den som beställer en kreditupplysning ska ha ett legitimt behov av informationen
  • En så kallad upplysningskopia ska alltid skickas ut till den som omfrågas
  • En rättelse eller en komplettering ska skickas till dem som tagit del av missvisande eller oriktiga uppgifter under den senaste tolvmånadersperioden

Vi gör våra kreditkontroller genom ett kreditupplysningsföretag. Vårt kreditupplysningsföretag ger oss det underlag vi behöver för att kunna ta fullvärdiga kreditbeslut och de ansvarar för att skicka den korrekta dokumentationen till dig i den så kallade upplysningskopian. Den kreditupplysning vi gör i anslutning till din ansökan kommer endast att registreras i kreditupplysningsföretagets databas. Förändringen i kreditupplysningslagen innebär att du kommer att få en dokumentation hemskickad varje gång du omfrågas i en kreditupplysning.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2024-01-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se