Istället för sms lån

Låna pengar från Mobillån

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 30000 kr idag!

Låna ansvarsfullt

Mobillån erbjuder säkra och enkla smslån till konsumenter.

Vi arbetar ansvarsfullt och försöker förebygga att försätta någon låntagare i en besvärlig ond cirkel där låneskulden inte kan betalas tillbaka i tid.

Smslånet är en ganska ny typ av tjänst men som har fått ett kraftigt genomslag på den svenska marknaden och visat att det finns en stor efterfrågan på den här typen av litet lån med kort kredittid. Smslånet är uppskattat och kan vara till stor hjälp när man får ont om kontanter i vardagslivet, dvs. när man behöver ett tillfälligt litet lån men samtidigt inte vill binda upp sig på långvariga större kreditengagemang (t.ex. kontokortskrediter etc.).

Givetvis följer vi på Mobillån alla lagar och förordningar men vi gör mycket mer än så då vi är en ansvarsfull långivare. Vi vill säkerställa att våra kunder inte hamnar i en situation där de får svårt att betala tillbaka sitt smslån.


Några exempel på hur vi arbetar för att åstadkomma detta:


 • Vi beviljar bara ett smslån i taget, dvs. man måste ha betalat tillbaka ett lån från oss före man kan ansöka om ett nytt, vilket begränsar skuldsättningsgraden.
 • Vi beviljar inte lån till personer som har en eller flera betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, pågående utmätning, skuldsanering eller annat som kan indikera oförmåga att betala tillbaka ett smslån i tid.
 • Vi gör detaljerade kreditupplysningar och individuella kreditbedömningar där vi väger ihop ekonomisk information från den sökande, extern information från olika källor med eventuell intern information och tidigare låne- och betalhistorik för att göra en så korrekt bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga som möjligt.
 • Vi beviljar inte lån till personer under 20 år eller som på annat sätt är omyndiga.


Vi på Mobillån använder oss av god kreditgivningssed och tar vårt fulla ansvar som kreditgivare. Vi följer samtliga lagar och förordningar som finns gällande kreditgivning till konsumenter. Vi är måttliga i vår marknadsföring och all kommunikation för att inte råka påverka våra kunders förmåga att fatta välgrundade beslut baserade på behov och förutsättningar.

Vidare försöker vi också att tydligt upplysa våra kunder om att vi har ett ömsesidigt ansvar och att man noga måste tänka sig för innan man söker ett lån, oavsett om det gäller ett smslån från Mobillån eller en annan typ av lån från en annan kreditgivare.


Tänk till före du ansöker om ett smslån

Vi vill att alla våra kunder noga tänker igenom före de ansöker om ett smslån för att inte sätta sig i jobbig ekonomisk situation. Vi vill upplysa våra kunder om att det inte alltid är den rätta lösningen att söka ett lån, oavsett vilka typer av lån (t.ex. smslån, avbetalning etc.) det handlar om.


 • Låna inte om du redan har skulder
 • Låna inte för att betala tillbaka andra skulder
 • Låna inte om du vet att du kommer att ha svårigheter med att betala tillbaka smslånet


Både nya och tidigare kund är såklart välkomna att höra av sig till oss för rådgivning om förmåga till återbetalning, kostnader, konsekvenser, råd och tips.

För låntagare är det mycket viktigt att man förstår konsekvenserna för sin privata ekonomi om man inte betalar tillbaka sitt smslån inom kredittiden. Detta måste man vara medveten om när man tar beslutet att låna.

Vid utebliven betalning av sitt lån får man, precis som vid all annan kreditgivning, alltid en påminnelse och sedan ett inkassokrav. Påminnelser och inkassokrav innebär alltid ytterligare kostnader för dig som låntagare. Detta är en stark anledning till att man inte ska betala sina räkningar efter fakturornas förfallotider.

Om man inte betalar sin faktura efter inkassokrav leder det till att skulden skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Detta leder till att man får en betalningsanmärkning och en skuld hos Kronofogdemyndigheten. En betalningsanmärkning påverkas ens liv och ekonomiska möjligheter avsevärt i negativ bemärkelse. Detta är en anledning till att Mobillån vill lyfta fram vilka risker det kan medföra att söka ett smslån eller att ta på sig andra kostnader, t.ex. olika former av abonnemang som man inte klarar av att betala i tid.


Vad innebär en betalningsanmärkning?

Man bör alltid ha i åtanke att en betalningsanmärkning finns kvar i minst 3 år, även om man har betalat av sig skuld efter anmärkning registrerades. En betalningsanmärkning leder till ekonomiska begränsningar och gör att man kan uppleva problem i vardagslivet. Hör följer några exempel:


 • Svårt att teckna mobilabonnemang
 • Svårt att ingå elavtal och andra typer av abonnemang
 • Kan ev. påverka en anställning beroende på arbetsgivare
 • Svårt att teckna hyreskontrakt
 • Nästintill omöjligt att bli beviljad lån hos banker eller andra kreditinstitut
 • Svårt att få kreditkortVill du lära dig mer? Besök Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten för mer information.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2024-01-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se