ÖppetVi handlägger din ansökan!
Istället för sms lån

Låna pengar från Mobillån

pilner

Trygga privatlån från mobillån!

Ny kund? Ansök om ett privatlån på 30000kr idag!

Klagomål

Inkomma med klagomål

Om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål kontaktar du i första hand vår kundtjänst på info@mobillan.se. Beskriv ditt ärende och om du har ytterligare information eller dokumentation så får du gärna bifoga det i samma e-postmeddelande. Märk gärna ditt e-postmeddelande med rubriken Klagomål.

Överklagan av beslut

Tycker du att svaret från oss inte är tillfredsställande har du alltid möjlighet att vända dig till vår kundombudsman som är vår klagomålsansvarig per e-post kundombudsman@bliq.tech. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ärendet.

Är du fortfarande inte nöjd?

Om du efter omprövning av vår kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till instanserna nedan. Det ska tilläggas att du alltid kan vända dig till instanserna för råd även om vi eller vår kundombudsman inte har prövat ditt klagomål.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
www.arn.se

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Självständig redovisningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning inom bank- och finansfrågor.

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Allmän domstol

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se
Kreditlimiten är 0 kr.Kreditavtalet löper tills vidare. Uppläggningsavgift är 295 kr. Aviseringsavgift på 35 kr tillkommer vid avisering. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0.0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan.
Exempel (beräknat 2023-04-01): Beräknad med antagandet att kreditlimiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.
Lån på 0

Bearbetar återbetalningsplanen.

warning-sign
Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Välj limit för din kontokredit:
Kreditlimiten är 0 kr. Kreditavtalet löper tills vidare. Uppläggningsavgift är 295 kr. Aviseringsavgift på 35 kr tillkommer vid avisering. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0.0% av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan.

Exempel (beräknat 2023-04-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.
Lån på 30000

Bearbetar återbetalningsplanen.

warning-signDet här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
hallåkonsument.se
Vi använder cookies för anpassat innehåll och statistik